Cart

Ambientació

Hits: 8222
Ambientació - Pop
PopAutor: CEIP Lola Anglada
Centre: CEIP Lola Anglada- Martorell
Nivell: Educació Infantil
Materials:
Per al professorat: eines( llapis, estisores, serra, trepant, paper de vidre, pinzell); materials (paper, fusta, pintura de colors, escarabat, cinta de colors, fil de pescar, pegament)
Descripió: