Cart

Tapes d'àlbum - Estiu

Hits: 12218
Tapes d'àlbum - Estiu - Palmito d´estiu
Palmito d´estiu{"ca-ES":"Autor: Anònim
Centre: Anònim
Nivell: Educació Infantil
Materials:
BLONDES, PALOS DE POLO, BASTONETS DE COTÓ, COMPTAGOTESTEMPERA, RETOLADORS VELLS, ALCOHOL, CARTOLINA
Descripió:
MESTRA: EXTRAU EL FELTRE DE TINTA DE RETOLADORS VELLS I ELS MESCLA AMB ALCOHOL. DOBLEGA LA BLONDA PER LA MITAT I DIBUIXA UN SEMICERCLE EN LA PART QUE NO TÉ LA PUNTILLA I EL TALLA.
- XIQUETS: PINTEN ELS PALS DE POLO AMB TEMPERES, CADA UN d´UN COLOR. PINTEN LES FLORS DE LA PUNTILLA DEL PALMITO AMB UN BASTONET FENT PUNTETS I AMB UN COMPTAGOTES TIREN GOTETES DE LA MESCLA d´ALCOHOL I RETOLADORS DAMUNT DE LA BLONDA PER LA PART QUE NO TÉ PUNTILLA. QUAN ESTIGA TOT EIXUT I AMB l´AJUDA DE LA MESTRA, APEGUEN ELS PALS DE POLO PER A FER LA CARCASSA. QUAN ESTA ESTIGA EIXUTA l´APEGARAN EN LA CARTOLINA I APEGARAN LA BLONDA DAMUNT. OPCIONALMENT ES POT AFEGIR UNA BORLA, FETA PER LA MESTRA O COMPRADA","es-ES":"Autor: Anónimo
Centro: Anónimo
Nivel: Educación Infantil
Materiales:
Blondin, PALOS DE POLO, PALITOS de cota ", COMPTAGOTESTEMPERA, ROTULADORES VIEJOS, ALCOHOL, CARTULINA
Descripió:
MAESTRA: EXTRAE EL FIELTRO DE TINTA DE ROTULADORES VIEJOS Y LOS MEZCLA CON ALCOHOL. Dobla BLONDA POR LA MITAD Y DIBUJA un semicírculo EN LA PARTE QUE NO TÃ ‰ LA PUNTILLA Y TALLA.
- NIÑOS: PINTAN LOS PALOS DE POLO con tiempo, CADA UNO de un color. PINTAN LAS FLORES DE LA PUNTILLA del palmito con un bastoncillo HACIENDO puntillas Y CON UN CUENTAGOTAS TIRAN gotitas de la mezcla de alcohol y ROTULADORES ENCIMA DE LA BLONDA POR LA PARTE QUE NO TÃ ‰ PUNTILLA. CUANDO ESTÉ TODO SECO y con la ayuda DE LA MAESTRA, peguen LOS PALOS DE POLO PARA HACER LA CARCASA. CUANDO ESTA ESTÉ seco l´APEGARAN EN LA CARTULINA Y Pegar la BLONDA ENCIMA. OPCIONALMENTE SE PUEDE AÑADIR una borla, HECHA POR LA MAESTRA O COMPRADA","en-GB":"Author: Anonymous
Center: Anonymous
Level: Infant
Materials:
Blondes, PALOS polo sticks level "COMPTAGOTESTEMPERA, MARKERS OLD, alcohol, cardboard
Descripió:
TEACHER: extract the ink fELT MARKERS AND MIXING oLD WITH ALCOHOL. LACE bent in half and draw a semicircle in the part that does not have ‰ Puntilla and cutting.
- CHILDREN: paint sticks POLO advance, EACH ONE COLOR. Painted flower PUNTILLA WITH THE palmitate stick tiptoe DOING WITH DROPPER throw cups of alcohol MIXING AND MARKERS OF LACE ON THE PART NOT TÃ ‰ PUNTILLA. ALL when it is dry and with the help of the teacher, poles might suit POLO TO MAKE casing. When Styx dry l´APEGARAN IN LACE ON THE cardboard and paste. Optionally you can add a tassel, MADE BY THE TEACHER OR bought"}