Cart

Manualitats

Hits: 18148
Manualitats - Peix Globus
Peix Globus{"ca-ES":"Autor: Desconegut/de?
Centre: falta identificació?
Nivell: Educació Infantil
Materials:
Plat de cartró, paper de seda, estrelletes daurades, punxó, plastilina, confetti de paper reciclat, màquina de foradar, cola blanca.
Descripió:
Veureu com el nostre impactant peix globus és fàcil de fer i molt agraït amb els nostres infants. Primerament agafem el plat de cartró i treballant amb el punxó representem la boca del peix tipus “comecocos”. Una vegada feta aquesta operació fixem amb plastilina o una boleta de paper de seda la representació de l’ull; guarnim el cos-plat del peix de forma lliure amb confetti de colors. Fixem el nostre peix a la tapa i la guarnim amb petits detalls per tal de contextualitzar el nostre personatge central (en aquesta imatge hem triat estrelles daurades i detalls verticals de paper de seda)","es-ES":"Autor: Desconocido / de?
Centro: falta identificación?
Nivel: Educación Infantil
Materiales:
Plato de cartón, papel de seda, estrellitas doradas, punzón, plastilina, confeti de papel reciclado, broca, cola blanca.
Descripió:
Veréis como nuestro impactante pez globo es fácil de hacer y muy agradecido con nuestros niños. Primeramente tomamos el plato de cartón y trabajando con el punzón representamos la boca del pez tipo "comecocos". Una vez hecha esta operación fijamos con plastilina o una bolita de papel de seda la representación del ojo; adornamos el cuerpo-plato del pescado de forma libre con confeti de colores. Fijamos nuestro pescado en la tapa y la adornamos con pequeños detalles para contextualizar nuestro personaje central (en esta imagen hemos elegido estrellas doradas y detalles verticales de papel de seda)","en-GB":"Author: Unknown / from?
Center: fault identification?
Level: Infant
Materials:
dish cardboard, tissue paper, Estrelleta golden punch, clay, confetti recycled paper, drilling machine, white glue.
Descripió:
You see how our powerful blowfish is easy to do and very grateful to our children. First take the cardboard plate and working with the punch represent fish mouth type "pacman". Once this operation look with clay or paper ballot silk representation of the eye; decorate the body of the fish-plate freely with colorful confetti. Let our fish at the top and decorate with small details in order to contextualize our main character (in this picture we have chosen gold stars and details vertical tissue paper)"}