Cart

Manualitats

Hits: 3718
Manualitats - Arbre de tardor fet amb la mà
Arbre de tardor fet amb la mà{"ca-ES":"Autor: ANNA M. RAMIREZ DELGADO
Centre: ESCOLA AMADEU VIVES
Nivell: Ed. Infantil
Materials:
BASE: cartró, plat o tros de fusta. FULLES: trossos paper seda colors o sobre paper dibuixat i pintat. ARBRE: cartró. MOTIUS: paper dibuixat i pintat. TAMBÉ: colors, retolador negre, tisores, cola, celo, serradures o sorra, pintura.
Descripió:
1.LA BASE PODEM FER-LA AMB UN RECTANGLE DE CARTOLINA AMB UN TALL PETIT AL MIG. PErà’ TAMBÉ POT SER UN TROS DE FUSTA RECTANGULAR O UN PLAT DE PAPER O PLÀSTIC.
- SIGUI l´OPCIÓ QUE TRIEM POSAREM SERRADURES O SORRA. PODEM AFEGIR COLA BLANCA I PINTURA A LES SERRADURES I APLICAR-LA AMB PINZELL A LA BASE.
- 2.ARBRE: RESSEGUIR LA MÀ SOBRE CARTRÓ“. RETALLAR. FER RATLLES AL VOLTANT DE LA SILUETA I POSAR EL NOM.
- 3.LES FULLES ES PODEN FER DIBUIXANT-LES I PINTANT-LES O BÉ AMB ROSSOS DE PAPER DE SEDA. ENGANXAR- LES FULLES A LA CAPÇADA DE L´ARBRE. PODEM RESERVAR PER A POSAR TAMBÉ AL TERRA.
- 4.MOTIUS I DECORACIÓ: DIBUIXAR-SE A SI MATEIX, PINTAR I RETALLAR DEIXANT UN TROS DE PAPER A LA PART DE SOTA. EL NEN NO CALDRÀ.
- 5.COMPOSICIÓ: ENGANXAR L´ARBRE AL PLAT (ABANS DE POSAR LES SERRADURES) O BÉ INTRODUIR L´ARBRE PEL TALL DE LA BASE, DOBLEGAR UNA MICA PER LA PART DE SOTA I FIXAR AMB CELO. ENGANXAR AL TERRA AL NEN, POSANT COLA ALS PEUS I DOBLEGANT UNA MICA UN COP ENGANXAT PER TAL QUE QUEDI AIXECAT. LA RESTA D´ELEMENTS DOBLEGAREM EL TROS QUE HEM TALLAT DE MÉS DE PAPER I POSAREM COLA PER A ENGANXAR","es-ES":"Autor: ANNA M. RAMIREZ DELGADO
Centro: ESCUELA AMADEU VIVES
Nivel: Ed. Infantil
Materiales:
BASE: cartón, plato o trozo de madera. HOJAS: trozos papel seda colores o sobre papel dibujado y pintado. ÁRBOL: cartón. MOTIVOS: papel dibujado y pintado. TAMBIEN ‰: colores, rotulador negro, tijeras, pegamento, celo, aserrín o arena, pintura.
Descripió:
1.LA BASE PODEMOS HACERLA CON UN RECTÁNGULO DE CARTULINA CON UN CORTE PEQUEÑO EN MEDIO. Pero TAMBIÉN PUEDE SER UN TROZO DE MADERA RECTANGULAR O UN PLATO DE PAPEL O PLÁSTICO.
- SEA l´OPCIÓ "QUE ELEGIMOS PONDREMOS SERRÍN O ARENA. PODEMOS AÑADIR COLA BLANCA Y PINTURA EN LAS SERRÍN Y APLICARSE LA CON PINCEL EN LA BASE.
- 2.ARBRE: recorre LA MANO SOBRE CARTÓN ". RECORTAR. HACER RAYAS SOBRE LA SILUETA ​​Y PONER EL NOMBRE.
- 3.Las HOJAS SE PUEDEN HACER DIBUJANTE-LAS Y PINTANDO-LAS O BÃ ‰ CON RUBIAS DE PAPEL DE SEDA. Pegarlas LAS HOJAS la capa ‡ A DE ÁRBOL. PODEMOS RESERVAR PARA PONER TAMBIEN ‰ EN TIERRA.
- 4.MOTIUS Y DECORACIÓN: DIBUJAR A SÍ MISMO, PINTAR Y RECORTAR DEJANDO UN TROZO DE PAPEL EN LA PARTE DE BAJO. EL NIÑO NO HABRÁ.
- 5.COMPOSICIÓ: PEGAR ÁRBOL AL PLATO (ANTES DE PONER LAS SERRÍN) O BIEN INTRODUCIR ÁRBOL PARA CORTE DE LA BASE, DOBLAR ALGO POR LA PARTE DE BAJO Y FIJAR CON CELO. PEGAR EL SUELO AL NIÑO, PONIENDO COLA LOS PIES Y doblar un poco UNA VEZ ENGANCHADO PARA QUE QUEDE LEVANTADO. EL RESTO ELEMENTOS doblar el TROS que hemos CORTE DE MÁS DE PAPEL Y PONDREMOS COLA PARA PEGAR","en-GB":"Author: ANNA M. RAMIREZ DELGADO
Center: SCHOOL AMADEU VIVES
Level: Ed. Children
Materials:
BASE: cardboard plate or piece of wood. LEAVES: paper pieces on paper or silk colors drawn and painted. TREE: cardboard. REASONS: paper drawn and painted. ‰ ALSO: color, black marker, scissors, glue, sellotape, sawdust or sand painting.
Descripió:
1.LA BASE TO DO IT WITH A rectangle of cardboard with small cuts in between. Pera ALSO CAN BE RECTANGULAR a piece of wood or a plate of paper or plastic.
- l´OPCIÓ IS "WILL you choose sawdust or sand. COLA CAN ADD AND WHITE PAINT A sawdust and apply it with a brush at the base.
- 2.ARBRE: follow the HAND ON BOARD ". CROP. DO AROUND THE STRIPED shape and put the name.
- 3.The leaves MAY MAKE THEM DRAWING AND PAINTING WITH THEM Either ‰ blond tissue paper. LEAVES paste layer ‡ ADA tree. WE CAN ALSO BOOK TO PUT THE EARTH ‰.
- 4.MOTIUS AND DECORATION: Draw yourself, painted and cut leaving a piece of paper in the bottom. CHILD not necessary.
- 5.COMPOSICIÓ: tree stuck PIGEON (before putting sawdust) or enter the tree for cutting the base, slightly bend the bottom and fix WITH ZEAL. NEN stuck on the floor, putting COLA feet and bend SOMETHING ONCE paste so that remains up. THE REST of elements bent piece WE CUT OVER PAPER AND WILL glue paste"}