Cart

Joguines de reciclatge

Hits: 7437
Joguines de reciclatge - Tractor
TractorAutor: Ramon Jordi Morera Urballa
Centre: CEIP Juan Ramon Jiménez - Martorell -
Nivell: Educació Primària (CI)
Materials:
Un bric de llet, dos palets rodons (xinesos o broquets), taps d´envasos de diferents mides, cola (imedio, super glu,...)
Descripió:
Passos:
- Un bric de llet tornat a tancar amb cola ràpida
- Marcar el centre de cada tap
- Cada roda es fa amb dos taps per tal de donar consistència a la subjecció a l´eix.
- Marcar els punts, i foradar per introduir els eixos.
- Foradar el centre de les rodes.
- Ajuntar amb cola ràpida els dos taps que formen cada roda.
- Col·locar els eixos i enganxar-hi les rodes
- Col·locar el personatge i altres elements
- El tractorista És un dibuix retallat
- La sortida de gasos són dos taps