Cart

Joguines de reciclatge

Hits: 7178
Joguines de reciclatge - Picapiedra
Picapiedra{"ca-ES":"Autor: Desiré López
Centre: CEIP Juan Ramón Jiménez - Martorell-
Nivell: Educació Primària (CS)
Materials:
Suro, plastilina, teles, plàstic adhesiu imitació de fusta, fullola, fusta, pegament, pintures i tisores
Descripió:
Veritablement ens trobem amb un treball on la idea de reproducció s’apropa molt a l’original. El nostre Pedro Picapiedra i el seu troncomòbil és el resultat d’un esforç per reciclar. El vehicle té una base de fullola i l’estructura es de palets de fusta, recoberts amb plàstic adhesiu imitació de fusta que dona una imatge “troglodita” i amb sensació de textures. Les rodes son de suro i la coberta un bocí de tela fixat a l’estructura. Pedro està fet de plastilina, pintat i envernissat.","es-ES":"Autor: Desiré López
Centro: CEIP Juan Ramón Jiménez - Martorell
Nivel: Educación Primaria (CS)
Materiales:
Lieja, plastilina, telas, plástico adhesivo imitación de madera, chapa, madera, pegamento, pinturas y tijeras
Descripió:
Verdaderamente nos encontramos con un trabajo donde la idea de reproducción se acerca mucho al original. Nuestro Pedro Picapiedra y su troncomóvil es el resultado de un esfuerzo para reciclar. El vehículo tiene una base de chapa y la estructura es de palets de madera, recubiertos con plástico adhesivo imitación de madera que da una imagen "troglodita" y con sensación de texturas. Las ruedas son de corcho y la cubierta un pedazo de tela fijado a la estructura. Pedro está hecho de plastilina, pintado y barnizado.","en-GB":"Author: Desiré Lopez
Center: CEIP Juan Ramón Jiménez - Martorell
Level: Primary (CS)
Materials:
cork, clay, fabric, plastic adhesive imitation wood veneered wood, glue, paint and scissors Descripió
:
Truly we have a job where the idea of ​​reproduction is very close to the original. Our Pedro Picapiedra and his troncomòbil is the result of an effort to recycle. The vehicle has a base and veneered structure of wooden pallets, plastic coated with adhesive imitation wood that gives a picture "troglodyte" and feeling textures. The wheels are covered with cork and a piece of cloth attached to the structure. Pedro is made of clay, painted and varnished."}